Matilda Hanes & Kevin Rylander defended their Bachelor Thesis. Congrats!

Matilda Hanes & Kevin Rylander defended their Bachelor Thesis at Chalmers University of Technology on 29 May 2019.

Title: Påvisande av kritiska Casimir-krafter i ett två-partikel-system

Abstract: 1948 upptäckte Hendrik Casimir en kraft som skulle uppkomma mellan två stycken perfekt ledande plattor. Efter detta har foskare påvisat Casimir krafter och dess analogier som kritska Casimir-krafter. Syftet med denna rapport är att påvisa kritiska Casimir-krafter för ett två-partikel-system i vatten 2,6-lutidine lösning med hjälp av optiska pincetter. I teoridelen av rapporten förklaras kritiska Casimir-krafter och Brownsk rörelse samt potentialen för en optisk fångad partikel. Simuleringar för en optisk fångad partikel används för att få en djupare förståelse för rapporten. Med metoder som ekvipartitionsmetoden, mean squared displacement method och autokorrelationsmetoden kalibreras de optiska fällorna och MATLAB används för samtliga beräkningar. Resultatet för rapporten påvisar kritiska Casimir-krafter och kalibrerar de optiska pincetterna.

Supervisors: Alessandro Magazzù & Giovanni Volpe, Department of Physics, University of Gothenburg
Examiner: Lena Falk, Department of Physics, University of Gothenburg
Opponent: Kevin Andersson, Sofia Cvetkovic Destouni, Ebba Ekblom, Lilian Hee, Emil Jansson & Thomas Ottink
Place: FL72
Time: 29 May, 2018, 9:35-10:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.