Kevin Andersson, Sofia Cvetkovic Destouni, Ebba Ekblom, Lilian Hee, Emil Jansson & Thomas Otting defended their Bachelor Thesis. Congrats!

Kevin AnderssonSofia Cvetkovic Destouni, Ebba EkblomLilian HeeEmil JanssonThomas Ottink defended their Bachelor Thesis at Chalmers University of Technology on 29 May 2019.

Title: Agenters sökförmåga i komplexa miljöer

Abstract: Tendensen hos en aktiv Brownsk agent att svänga i en viss rikting benämns i denna studie som kiralitet och ger upphov till vad som kallas cirkulär Brownsk rörelse. Denna typ av rörelse förekommer i många både naturliga och tekniska sammanhang och har potentiella applikationer inom bland annat medicin, biologi och robotik. För att undersöka hur cirkulärt Brownska agenters sökförmåga påverkas av kiralitet utförs i detta kandidatarbete en kombination av simuleringar och experiment i olika miljöer. Simuleringarna baseras på en diskretisering av Langevins ekvationer i två rumsdimensioner och experimenten utförs med hjälp av vibrerande mikrorobotar. Studien visar att agenters sökförmåga minskar vid ökande kiralitet i homogen miljö och bestämmer kiralitetsoptimum för sökförmåga i cirkulärt begränsade miljöer. I ett fall där två agenter placeras i en cirkulärt begränsad miljö identifieras effektiva kiralitetskombinationer för korta mötestider samt en möjlig koppling mellan sökförmåga och mötestid.

Supervisors: Alessandro Magazzù & Giovanni Volpe, Department of Physics, University of Gothenburg
Examiner: Lena Falk, Department of Physics, University of Gothenburg
Opponent: Matilda Hanes & Kevin Rylander
Place: FL72
Time: 29 May, 2018, 9:35-10:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.