Calle Andersson, Jesper Bergquist, Karim Hasseli, Wilhelm Henriksson, Max Jisonsund and Amandus Reimer defended their Bachelor Thesis at Chalmers University of Technology on 25 May 2022. Congrats!

Calle Andersson, Jesper Bergquist, Karim Hasseli, Wilhelm Henriksson, Max Jisonsund and Amandus Reimer presenting their bachelor thesis. (Photo by L. Natali.)
Calle Andersson, Jesper Bergquist, Karim Hasseli, Wilhelm Henriksson, Max Jisonsund and Amandus Reimer defended their Bachelor Thesis at Chalmers University of Technology on 25 May 2022. Congrats!

Title: Simuleringsprogram för epidemihantering med hjälp av artificiell intelligens

­Sammandrag:Under människans historia har epidemier förekommit med viss regelbundenhet och varit orsak till stora förluster av människoliv. En sjukdom med utbredd spridning bland människor kan benämnas som en epidemi. Vad som i huvudsak avgör vilket hot en epidemi utgör mot ett samhälle är hur lätt det är för sjukdomen att sprida sig vidare, hur dödlig den är och hur länge en smittad individ är sjuk. Med syfte att ge en användare utan programmeringskunskaper möjlighet att undersöka dessa fenomen i en simulerad miljö påbörjades detta arbete. Slutresultatet är ett program, som simulerar smittspridningen i ett samhälle, som en användare kan köra via sin webbläsare. I programmet kan en användare observera och kontrollera ett simulerat samhälle, och bland annat ställa in flera parametrar relaterade till sjukdomen och samhällsutformningen. Användaren kan även välja att låta en sjukdom spridas fritt eller aktivera någon bekämpningsstrategi, vars mål är att minimera sjukdomens spridning genom olika metoder. En av dessa strategier använder sig av artificiell intelligens för att försöka minska smittspridningen. Det finns två versioner av programmet. Den första ger användaren möjligheten att visuellt se hur en sjukdom sprider sig i ett samhälle, och den andra versionen möjliggör djupare analys av simuleringar med valda parametrar. Ett antal fallstudier har även genomförts för att observera skillnader i olika simuleringar.

Abstract: Throughout history, epidemics have appeared with some regularity and they have lead to the loss of many human lives. When a disease spreads among many humans in a given population it can be defined as an epidemic. The threat of a disease mainly depends on its transmission rate, lethality and duration of infection in a host. In this project, we develop a simulation program for the evolution of an epidemic in a given society. The simulation program is web-based and designed for use by individuals without prior knowledge of programming. In the simulation program, the user has the freedom to modify some parameters related to an epidemic, such as population size, infection rate, recovery rate and death rate to name a few. The user can also choose between allowing the disease to spread freely or activating a containment strategy. One of these uses artificial intelligence. There are two different versions of the simulation program; the first version creates a visualization of how an epidemic evolves over time, and the second version enables a deeper analysis of a simulation with the chosen parameters. A number of case studies have been made to observe the contrasts between different simulations.

Supervisors: Laura Natali and Giovanni Volpe, Department of Physics, University of Gothenburg

Examiner: Lena Falk, Department of Physics, Chalmers University of Technology

Place: FL41
Date: 25 May, 2022
Time: 10:40