Frida Brogren, Kirill Danilov, Klas Holmgren, Oskar Leinonen, Benjamin Midtvedt & Arian Rohani defended their Bachelor Thesis. Congrats!

Frida Brogren, Kirill Danilov, Klas Holmgren, Oskar Leinonen, Benjamin Midtvedt & Arian Rohani defended their Bachelor Thesis at Chambers University of Technology on 25 May 2018.

Title: Experimentell studie av kritiska fenomen med optiska pincetter

Abstract: I samband med nanoteknologins framfart ses ett växande intresse för kolloida sy- stem för att överkomma många svårigheter med konstruktionen av nanostrukturer. På grund av kritikalitetens skalinvarianta egenskaper kan kolloider användas som analo- ger för nanopartiklar i studier av kritiska fenomen. Detta arbete ämnar att undersöka och utvidga förståelsen av kritiska fluktuationer och kritiska Casimirkrafter, som kan användas för att binda och styra kolloider. En optisk pincett byggdes för att undersö- ka kritisk motorisering och kolloida aggregationer, medan en färdigbyggd holografisk pincett användes för att mäta kritiska Casimirkrafter. De motoriserade kolloiderna uppvisade mer kaotisk rörelse för högre lasereffekter, och de kritiska Casimirkrafterna visades växa skarpt i närheten av den kritiska temperaturen.

Supervisors: Alessandro Magazzù & Giovanni Volpe, Department of Physics, University of Gothenburg
Examiner: Lena Falk, Department of Physics, University of Gothenburg
Opponent: Markus Fällman, Gabriella Grenander, Oskar Holmstedt, Viktor Olsson, Maria Söderberg & Wilhelm Tranheden
Place: FL62
Time: 25 May, 2018, 11:05-11:50