Frida Brogren, Kirill Danilov, Klas Holmgren, Oskar Leinonen, Benjamin Midtvedt & Arian Rohani defended their Bachelor Thesis. Congrats!

Frida Brogren, Kirill Danilov, Klas Holmgren, Oskar Leinonen, Benjamin Midtvedt & Arian Rohani defended their Bachelor Thesis at Chambers University of Technology on 25 May 2018.

Title: Experimentell studie av kritiska fenomen med optiska pincetter

Abstract: I samband med nanoteknologins framfart ses ett växande intresse för kolloida sy- stem för att överkomma många svårigheter med konstruktionen av nanostrukturer. På grund av kritikalitetens skalinvarianta egenskaper kan kolloider användas som analo- ger för nanopartiklar i studier av kritiska fenomen. Detta arbete ämnar att undersöka och utvidga förståelsen av kritiska fluktuationer och kritiska Casimirkrafter, som kan användas för att binda och styra kolloider. En optisk pincett byggdes för att undersö- ka kritisk motorisering och kolloida aggregationer, medan en färdigbyggd holografisk pincett användes för att mäta kritiska Casimirkrafter. De motoriserade kolloiderna uppvisade mer kaotisk rörelse för högre lasereffekter, och de kritiska Casimirkrafterna visades växa skarpt i närheten av den kritiska temperaturen.

Supervisors: Alessandro Magazzù & Giovanni Volpe, Department of Physics, University of Gothenburg
Examiner: Lena Falk, Department of Physics, University of Gothenburg
Opponent: Markus Fällman, Gabriella Grenander, Oskar Holmstedt, Viktor Olsson, Maria Söderberg & Wilhelm Tranheden
Place: FL62
Time: 25 May, 2018, 11:05-11:50

Markus Fällman, Gabriella Grenander, Oskar Holmstedt, Viktor Olsson, Maria Söderberg & Wilhelm Tranheden defended their Bachelor Thesis. Congrats!

Markus Fällman, Gabriella Grenander, Oskar Holmstedt, Viktor Olsson, Maria Söderberg & Wilhelm Tranheden defended their Bachelor Thesis at Chambers University of Technology on 25 May 2018.

Title: Sökstrategier i komplexa miljöer – Påverkan av kiralitet på aktiva agenters sökförmåga i komplexa miljöer

Abstract: I en framtid där autonoma agenter sannolikt kommer spela en betydande roll är utveck- lingen av enkla sökstrategier relevant. Ett specialfall av sådana är sökning utan återkopp- ling från miljön, något som kan vara viktigt för enkla agenter med begränsad datorkraft. Kiralitet är ett fenomen som i applikationer ofta ses som en olägenhet hos sådana agen- ter. Det är en asymmetri hos agenten som leder till att dess rörelse roterar åt ett visst håll. Detta beteende är vanligt inom robotik, men har även observerats inom kemi och biologi, till exempel hos olika mikroorganismer. Influensen av kiralitet på prestationen hos sökstrategier är i hög grad okänd. Studier saknas på huruvida kiralitet kan förbättra prestationen för agenter utan miljöåterkoppling och, om så är fallet, i vilken sorts miljöer som denna positiva effekt uppstår.
Genom datorsimuleringar och robotexperiment har vi funnit att kiralitet kan ha en positiv effekt på aktiva agenters sökförmåga i både regelbundna och stokastiska miljöer och med olika grad av stokastiskt brus som påverkar agenternas rörelse. Vi visar också att det finns en positiv relation mellan existensen av hörn i miljön och den relativa prestationen av kiral rörelse.
Våra resultat är relevanta för den som är intresserad av att manipulera eller förstå rörelsen hos kirala agenter i komplexa miljöer. Resultaten är också relevanta för vidare forskning riktad mot potentiella implementationer inom till exempel robotik och mikroteknik.

Supervisor: Giovanni Volpe, Department of Physics, University of Gothenburg
Examiner: Lena Falk, Department of Physics, University of Gothenburg
Opponent: Frida Brogren, Kirill Danilov, Klas Holmgren, Oskar Leinonen, Benjamin Midtvedt & Arian Rohani
Place: FL62
Time: 25 May, 2018, 10:15-11:00

Antonio A. R. Neves visits the Soft Matter Lab. Welcome!

Antonio Alvaro Ranha Neves is a Visiting Professor from the Federal University of ABC in Brazil. His visiting position is financed through a FAPESP-ERC grant. He will visit us for 4 months from May 12, 2018, to September 12, 2018.

He works mainly with optical tweezers studying optical forces with both experimental and theoretical tools.

He obtained his Ph.D. in physics in 2006, at the State University of Campinas (Brazil). From 2006 to 2012, he worked as a postdoctoral researcher at the National Nanotechnology Laboratories of the Nanoscience Institute in Lecce (Italy), within the Soft-matter division. Since 2012, he is a professor at the Federal University of ABC (Brazil), accredited in the graduate program of Nanoscience and Advanced Materials.

His main research interest is in the field of light-matter interaction, with a special focus on the applications of optical tweezers as well as linear and multi-photon spectroscopy as well. His current line of research is the study of bull sperm motility with optical tweezers, and starting the characterization of thermal properties of metallic nanoparticles in optical traps.

Seminar by G. Volpe at TU Dresden, 3 May 2018

Emergent Complex Behaviors in Active Matter
Giovanni Volpe
TU Dresden, Dresden, Germany
3 May 2018

After a brief introduction of active particles, I’ll present some recent advances on the study of active particles in complex and crowded environments.
First, I’ll show that active particles can work as microswimmers and microengines powered by critical fluctuations and controlled by light.
Then, I’ll discuss some examples of behavior of active particles in crowded environments: a few active particles alter the overall dynamics of a system; active particles create metastable clusters and channels; active matter leads to non-Boltzmann distributions and alternative non-equilibrium relations; and active colloidal molecules can be created and controlled by light.
Finally, I’ll present some examples of the behavior of active particles in complex environments: active particles often perform 2D active Brownian motion; active particles at liquid-liquid interfaces behave as active interstitials or as active atoms; and the environment alters the optimal search strategy for active particles in complex topologies.